Gilwell – over 100 år og evigt aktuel

1 2019 fejrede Gilwellkurset 100 års jubilæum. Det er ret fantastisk at have et koncept for uddannelse aaf spejderledere, der har holdt så længe. Vi kan se i historiebøgerne, at mange ting går igen. F.eks. det at arbejde i patruljer som helt gennemgående princip, konstruere og bo på lejrplads, lejrbålene osv. Der er også traditioner, der knytter sig til kurset, som går 100 år tilbage.

Men kurset har også løbende tilpasset sig tiden. I dag har vi fokus på systemisk og anerkendende tilgang og med det formål, direkte at fremme den enkeltes personlige udvikling. Det havde næppe fungeret i 1919. Men det fungerer i dag, vores kursister er meget tilfredse.

Stærkt fundament og stærke traditioner

I spejderbevægelsens unge år så BP et behov for, at de ældste spejdere og ledere kunne få noget kvalificeret lederuddannelse med et praktisk fokus. Forskellige initiativer blev iværksat, men et egentligt “Gillwell” blev udskudt pga. første verdenskrig. Første officielle Gilwelltræning blev afviklet af BP i september 1919.

BP skabte et kursus der talte til Spejderne. Derfor blev det også skabt og udviklet med afsæt i alle de ting, som spejderne kender og sætter pris på. Gilwelltræningen blev en succes og spredes over tid til hele verden.

I dag er der i Gilwellkurser i hele verden. Disse Gilwellkurser har det samme udgangspunkt og sigte – nemlig at skabe bedre ledere og styrke spejderbevægelsen. I dag trækker kurserne på de allerførste kursers pointer og værdier.

Når du deltager på Gilwell vil historien og traditionerne være en hjørnesten i kurset, og du vil opleve, at det er de samme ceremonier, symboler mv.  som anvendes af alle Gilwellspejdere.

Der er lagt blod, sved og tårer i Gilwelltræningen gennem tiden. Kompetente ledere har i næsten hundrede år arbejdet målrettet på at blive Gilwellspejdere. Det er denne scene du træder ind på, når du deltager i det næste Gilwellkursus.

Vi håber du har lyst til at tage handsken op og sætte fokus på dig selv…